0724 371 051; 031.426.08.85
·
rnpm@regesta.ro
·
Luni-Vineri: 11:00 – 20:00

Servicii

Serviciile noastre profesionale

Principalele operaṭiuni și servicii oferite de Ad Regesta sunt:

  • Înregistrarea centralizată în Registrul Naṭional de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.) a avizelor de înscriere (avize de ipotecă, avize de fiducie, avize specifice, avize de ipotecă – creanṭe securitizate, avize de ipotecă – obligaṭiuni ipotecare), a avizelor de garanṭie aferente contractelor de ipotecă mobiliară și a altor acte juridice prevăzute de reglementările legale din domeniu, încheiate pentru acordarea de credite persoanelor fizice și persoanelor juridice;

  • Eliberare extrase certificate din R.N.P.M. - Registrul Naṭional de Publicitate Mobiliară;

  • Consultanță specializată pentru înscrierea titlurilor executorii în R.N.P.M.