0724 371 051; 031.426.08.85
·
rnpm@regesta.ro
·
Operator autorizat de către Registrul Național de Publicitate Mobiliară
·
Luni-Vineri: 11:00 – 20:00

Despre Noi

Mai multe informații despre noi și echipa noastră
Despre

Ad Regesta

Este beneficiara unei echipe manageriale cu experiență de peste 21 de ani în piața serviciilor de operare în R.N.P.M., echipă care are colaborări prolifice și de durată cu importante instituții bancare și nebancare din Romȃnia. Operatorul Ad Regesta dovedește performanță în toate serviciile oferite și în implementarea celor mai eficiente soluții, în funcție de specificul fiecărui caz în parte, atât direct, cât și prin cei 28 de agenṭi autorizaṭi/birouri teritoriale ale operatorului care asigură acoperirea serviciilor pe întreg teritoriul ṭării.

Excelenṭa, promptitudinea și profesionalismul stau la baza preocupării continue pentru îmbunătăṭirea calităṭii serviciilor oferite de Ad Regesta. Clienții din portofoliul nostru, jucători de renume pe piaṭa financiar bancară, s-au bazat, de-a lungul timpului, pe echipa Ad Regesta, datorită preocupării constante a acesteia pentru dezvoltarea relaṭiilor profesionale, garantarea calității serviciilor, predictibilitate, anticipare, rezilienṭă și reacṭie promptă la crize și disfuncṭionalităṭi.

Echipa Ad Regesta

 • Călin Vlădoianu

  Călin Vladoianu deṭine funcṭia de director de Registru al operatorului AD REGESTA, activând timp de 21 ani în domeniul operațiunilor specifice Registrului Național de Publicitate Mobiliară, în diferite forme de organizare prevăzute de lege. De-a lungul timpului, s-a remarcat prin profesionalism în derularea fiecărui contract, prin corectitudine, respectarea responsabilităṭilor și a termenlor asumate. În prezent coordonează o echipă formată din 25 de specialiști atȃt în domeniul juridic, cȃt și în cel financiar-bancar. Experienṭa și inovativitatea sa, alături de seriozitatea și conștiinciozitatea echipei, au făcut posibil ca începând cu anul 2019, Ad Regesta să se dezvolte semnificativ, poziționându-se actualmente printre cei mai activi și relevanți Operatori autorizati ai R.N.P.M..
 • Orlando Neagu

  Orlando Neagu deṭine o experiență de 20 de ani în domeniul recuperărilor de creanțe pe calea executării silite, iar de 3ani susține echipa AD REGESTA în calitate de director juridic. Ȋn activitatea de recuperare a creanțelor, în decursul anilor, a pus în practică efectele înscrierii în R.N.P.M. a contractelor de ipotecă mobiliară prin asigurarea juridică a priorității la recuperarea creanțelor pentru entitățile pe care le-a reprezentat în calitate de creditori ai garanțiilor reale mobiliare supuse procedurilor de executare silită. Ȋn cadrul activităṭii operatorului AD REGESTA, asigură cu profesionalism consultanța juridică de specialitate și coordonarea echipei de consilieri juridici care sunt implicați în fluxul operațional privind solicitările de înscriere în R.N.P.M. primite din partea clienților (instituții bancare și nebancare, etc.).
 • Daniel Turea

  Daniel Turea este directorul de Dezvoltare în cadrul Ad Regesta. Cu o experiență de peste 10 ani atât în domeniul juridic cât și în cel bancar, a gestionat dezvoltarea mai multor produse specifice acestor domenii, utilizând, în același timp, o gamă largă de tehnologii moderne, asimilate autodidact. Este responsabil pentru toate aspectele legate de cercetare, dezvoltare, automatizare și infrastructură.
 • Gabriela Vlădoianu

  Gabriela Vlădoianu deṭine o experienṭă cuprinzătoare în domeniul financiar-bancar urmată de 7 ani de activitate în domeniul publicităṭii ipotecilor mobiliare, a actelor și operaṭiunilor juridice care fac obiectul înscrierii în R.N.P.M.. Ca membru devotat al echipei Ad Regesta, asigură suportul și coordonarea agenṭilor autorizati ai operatorului atât în activitatea proprie, cât și în relaṭia cu clienṭii, precum și administrarea operaṭiunilor zilnice din cadrul companiei fiind coordonatorul energic și agil al tuturor activităṭilor de back-office.