0724 371 051; 031.426.08.85
·
rnpm@regesta.ro
·
Operator autorizat de către Registrul Național de Publicitate Mobiliară
·
Luni-Vineri: 11:00 – 20:00

Despre Noi

Mai multe informații despre noi și echipa noastră
Despre

Ad Regesta

Este beneficiara unei echipe manageriale cu experiență de peste 21 de ani în piața serviciilor de operare în R.N.P.M., echipă care are colaborări prolifice și de durată cu importante instituții bancare și nebancare din Romȃnia. Operatorul Ad Regesta dovedește performanță în toate serviciile oferite și în implementarea celor mai eficiente soluții, în funcție de specificul fiecărui caz în parte, atât direct, cât și prin cei 28 de agenṭi autorizaṭi/birouri teritoriale ale operatorului care asigură acoperirea serviciilor pe întreg teritoriul ṭării.

Excelenṭa, promptitudinea și profesionalismul stau la baza preocupării continue pentru îmbunătăṭirea calităṭii serviciilor oferite de Ad Regesta. Clienții din portofoliul nostru, jucători de renume pe piaṭa financiar bancară, s-au bazat, de-a lungul timpului, pe echipa Ad Regesta, datorită preocupării constante a acesteia pentru dezvoltarea relaṭiilor profesionale, garantarea calității serviciilor, predictibilitate, anticipare, rezilienṭă și reacṭie promptă la crize și disfuncṭionalităṭi.

Echipa Ad Regesta

 • Călin Vlădoianu

  Călin Vladoianu deṭine funcṭia de Director de Registru al operatorului AD REGESTA. Activează în domeniul Registrului Național de Publicitate Mobiliară, încă de la înființarea acestuia din anul 2000, în diferite forme de organizare profesională din cele prevăzute de lege. A câștigat și a menținut respectul și încrederea partenerilor săi prin profesionalism, rigoare, corectitudine, responsabilitate și eficiență. Este principalul promotor al îmbunătățirilor aduse organizării și funcționării RNPM.
 • Orlando Neagu

  Orlando Neagu deṭine funcṭia de Director Juridic al operatorului AD REGESTA. După o valoroasă experiență de peste 20 de ani în domeniul administrării creanțelor și a recuperării acestora pe calea executarii silite, s-a alăturat echipei AD REGESTA, în urmă cu peste trei ani. Întreaga experiență acumulată îl califică drept unul dintre cei mai valoroși profesioniști în domeniul recuperării de creanțe și al operațiunilor juridice specifice RNPM.
 • Daniel Turea

  Daniel Turea este Directorul de Dezvoltare al operatorului AD REGESTA. Având o experiență de peste 10 ani atât în domeniul juridic cât și în cel bancar, a gestionat dezvoltarea mai multor produse specifice acestor domenii, utilizând, în același timp, o gamă largă de tehnologii moderne, asimilate autodidact. Este responsabil pentru toate aspectele legate de cercetare, dezvoltare, automatizare și infrastructură.
 • Gabriela Vlădoianu

  Gabriela Vlădoianu este Directorul Financiar al operatorului AD Regesta. Activează de 10 ani , având o consistentă și solidă experiență în domeniul financiar-bancar, activează de peste 7 ani în domeniul publicității mobiliare, fiind un excelent profesionist în gestiunea actelor și operațiunilor specifice acestui domeniu. Cu echilibru și devotament, asigură suportul și coordonarea agenților împuterniciți ai Ad Regesta ca operator autorizat RNPM.